رودبارک غنی‌ترین زیستگاه‌ مرال است
مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان سمنان:

رودبارک غنی‌ترین زیستگاه‌ مرال است

ظاهری گفت: گوزن قرمز یا مرال از جمله گونه‌های با ارزش جنگل‌های هیرکانی است که در زیستگاه جنگلی رودبارک در شهمیرزاد است.

این هفته مهدی شهر چه خبره؟ تبلیغات
تبلیغات