ایستگاه هواشناسی پرور در بخش شهمیرزاد افتتاح شد
ایستگاه هواشناسی پرور، خدمات جدید برای کشاورزان و دامداران منطقه

ایستگاه هواشناسی پرور در بخش شهمیرزاد افتتاح شد

ایستگاه هواشناسی پرور با اندازه‌گیری شرایط جوی محلی، خدمات به کشاورزان و دامداران منطقه را ارتقا می‌دهد. این ایستگاه با حمایت استانداری سمنان و همکاری سازمان هواشناسی کشور افتتاح شد.

این هفته مهدی شهر چه خبره؟ تبلیغات
تبلیغات