آخرین پرواز سیمرغ در مهدیشهر
نمایشگاه عکس

آخرین پرواز سیمرغ در مهدیشهر

نمایشگاه عکس با عنوان "آخرین پرواز سیمرغ" متشکل از آثار عکاسان استانی و کشوری در بزرگداشت سید شهیدان خدمت آیت الله سیدابراهیم رئیسی در مهدیشهر برگزار شد.

این هفته مهدی شهر چه خبره؟ تبلیغات
تبلیغات