تقدیر و تشکر فرماندار مهدیشهر و مقامات استانی از مهدی رجبی، نائب قهرمان پاراوزنه برداری جام سیامند رحمان
تجلیل از نائب قهرمان پاراوزنه برداری جام سیامند رحمان در مهدیشهر

تقدیر و تشکر فرماندار مهدیشهر و مقامات استانی از مهدی رجبی، نائب قهرمان پاراوزنه برداری جام سیامند رحمان

مهدی رجبی، نائب قهرمان مسابقات بین‌المللی پاراوزنه برداری جام سیامند رحمان، در منزل خود مورد استقبال و تقدیر فرماندار مهدیشهر و مقامات استانی قرار گرفت. او به عنوان یک الگوی ارزشمند برای جوانان و معلولان استان سمنان تشکر شد.

این هفته مهدی شهر چه خبره؟ تبلیغات
تبلیغات