درباره ما

نیزوا
اولین پایگاه خبری در شهرستان مهدی شهر
پاسداشت فرهنگ غنی شهر زیبای مهدی شهر و ایل بزرگ سنگسر در گستره ی استان سمنان و در قلب ایرانِ اسلامی در پیشانی فعالیت‌های ما قرار دارد که رسانه های آن را یکی از ابزارهای مهم گسترش فرهنگ و ادب این مرز و بوم قلمداد می‌کنیم.
مرز فعالیتهای ما را اصول انقلاب اسلامی ایران تعیین می کند تا
در فعالیت هایمان از منافع ملی، مصالح مردم و باورهای ایمانی جامعه دفاع کنیم زیرا که در باور ما مردم ولی نعمت و محور و مسوولان نظام نیز خدمتگزاران این مردم هستند و هر یک ضمن برخورداری از حقوقی که رعایتش واجب است، مسئولیت‌هایی نیز برعهده دارند.
نقد جدی و اصولی را عنصر زاینده یک جامعه پویا می‌دانیم و پیشرفت، سربلندی و سعادت کشور را در گرو وحدت و یکپارچگی ملی، دادگری و خردورزی می‌دانیم و امیدواریم بتوانیم در راه گسترش و نیرومندی اثربخش باشیم.

 

 

با ما همراه باشید

این هفته مهدی شهر چه خبره؟ تبلیغات
تبلیغات