شهردار مهدی شهر، شهردار اردکان شد!

شنیده ها حاکی از آن است که گزینه پیشنهادی شهرداری مهدی شهر بعنوان شهردار اردکان در استان یزد انتخاب شده است. به گزارش خبرنگار نیزوا، صبح روز دوم شهریور ماه یکی از خبرگزاری های رسمی […]

با علم کامل از مسائل مربوط به مدیریت شهری این مسئولیت را پذیرفته ام/با مدیریت درست میتوان مهدی شهر را از فرسودگی فعلی خارج کرد

به گزارش نیزوا، محمد نیکنام با اشاره به سابقه مدیریتی خود در شهرداری ها گفت: با علم کامل از مسائل مربوط به مدیریت شهری وارد عرصه مدیریت در شهر مهدی شهر شدم و با توجه […]