علیرضا شربتدار، بعنوان شهردار مهدی شهر انتخاب شد

علیرضا شربتدار، سرپرست فعلی شهرداری سمنان با اکثریت آرا در شورای شهر به عنوان شهردار مهدی شهر انتخاب شد. حسین عرب، سخنگوی شورای شهر مهدی شهر در گفت و گو با خبرنگار نیزوا گفت: پس […]