اوج مردم سالاری دینی در ایران اسلامی تحقق پیدا کرد

امام جمعه موقت مهدی‌شهر با بیان اینکه اوج مردم سالاری دینی در ایران اسلامی تحقق پیدا کرد گفت: علی رغم تمام توطئه‌های دشمنان، حضور مردم منجر به انتخاب دولت مردمی در ایران اسلامی شد. به […]