بدون سواد بورسی وارد بورس نشوید / در روز های آینده تحرکات بازار متعادل‌تر می شود

یکی از مهمترین معضلات و آسیب های جدی بازار سرمایه ورود بدون تخصص و سواد کافی افراد به این بازار پر ریسک است و مهمترین توصیه تمام متخصصان به مردم عدم ورود بدون سواد بورسی […]