ساخت ۲۸ سازه آبخیزداری در مهدی شهر تکمیل شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهدیشهر گفت: ساخت ۲۸ سازه آبخیزداری با صرف ۷۶ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در این شهرستان پایان یافت. به گزارش نیزوا، حیدر […]