تبریک فرماندار به شرکت تعاونی توسعه و عمران مهدی شهر

عبدالرضا میقانی، فرماندار شهرستان مهدی شهر، انتخاب شرکت تعاونی توسعه و عمران مهدی شهر به عنوان شرکت تعاونی برتر استان را تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار نیزوا، فرماندار شهرستان مهدی شهر ضمن تبریک هفته تعاون، انتخاب شرکت تعاونی توسعه و عمران مهدیشهر به عنوان شرکت تعاونی برتر استان را تبریک گفت.
متن تبریک به شرح ذیل است:
در دنیای امروز هرگونه تلاش برای متحول کردن جامعه انسانی در بخش های مختلف بویژه اقتصاد و شکوفایی، توسعه متوازن و عدالت اقتصادی جز از طریق اجتماعی کردن مسئولیت ها و ایجاد یک نظام اقتصادی در قالب تعاونی ها قابل تحقق نیست.
بدینوسیله ضمن تبریک هفته تعاون به همه تعاونگران شهرستان همچنین رئیس و کارکنان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهدیشهر، انتخاب شرکت تعاونی توسعه و عمران مهدیشهر را به عنوان شرکت تعاون برتر استان خدمت مدیرعامل، هیات مدیره و سهامداران این شرکت تبریک عرض نموده و امیدوارم با توسعه و ترویج فرهنگ تعاون، زمینه بالندگی بیش از پیش شهرستان در بخش های اقتصادی،اشتغال زایی، فرهنگی و… باشیم.
عبدالرضا میقانی
فرماندار شهرستان مهدیشهر
انتهای پیام/