شهردار مهدی شهر، شهردار اردکان شد!

شنیده ها حاکی از آن است که گزینه پیشنهادی شهرداری مهدی شهر بعنوان شهردار اردکان در استان یزد انتخاب شده است.
به گزارش خبرنگار نیزوا، صبح روز دوم شهریور ماه یکی از خبرگزاری های رسمی کشور در یزد خبر انتخاب محمد نیکنام را به عنوان شهردار شهر اردکان منتشر کرد.
این درحالی است که نیکنام به عنوان گزینه پیشنهادی شهرداری مهدی شهر توسط شورای شهر معرفی شده بود و نیکنام به عنوان شهردار مهدی شهر با نیزوا گفت و گو کرده و آمادگی کامل خود را برای حضور در شهر مهدی شهر اعلام کرده بود.

انتهای پیام/ع